Autoškola
TanvaldAutoškola, která Vás bude bavit!


O mé autoškole


V roce 2020 jsem se rozhodl založit svoji autoškolu a to po 5 letech praxe. Poskytuji výuku a výcvik pro skupiny Am, A1, A2, A, B, B+E a B96. Na vozový park se můžete podívat ve fotogalerii.

Proč zrovna zvolit moji autoškolu? Nespornou výhodou je, že Vás bude učit výhradně jeden lektor, který Vám předá přesné instrukce jak bezpečně a plynule ovládat ať už motocykl nebo osobní vozidlo.

Služby


Jak je již uvedeno v sekci O mé autoškole, nabízím výuku a výcvik pro skupiny Am, A1, A2, A, B, B+E a dále doplňkovou zkoušku pro skupinu B96. Dále nabízím kondiční jízdy a případné vrácení o řidičské oprávnění.

Am – lehký motocykl se zdvihovým objemem spalovacího motoru nepřevyšujícím 50 cm3, jehož nejvyšší konstrukční rychlost je 45 km/h. Výcvik se provádí na motocyklu Yamaha YBR 125. Žadatel může provádět zkoušku nejdříve den po dosažení věku min. 15 let.

A1 – lehký motocykl se zdvihovým objemem spalovacího motoru nepřevyšujícím 125 cm3, s výkonem max. 11 kW. Výcvik se provádí na motocyklu Yamaha YBR 125. Žadatel může provádět zkoušku nejdříve den po dosažení věku min. 16 let.

A2 – motocykl s výkonem motoru nejvýše 35 kw a s poměrem výkonu/hmotnosti nejvýše 0,2 kW/kg, které nebyly upraveny z motocyklu s více než dvojnásobným výkonem. Výcvik se provádí na motocyklu Suzuki GS 500. Žadatel může provádět zkoušku nejdříve den po dosažení věku min. 18 let.

A – motocykl bez omezení výkonu motoru. Výcvik se provádí na motocyklu Suzuki SFV 650 Gladius. Žadatel může provádět zkoušku nejdříve den po dosažení věku min. 24 let.

Rozšíření z A1 na A2 – pokud žadatel o řidičské oprávnění A2 vlastní řidičské oprávnění A1 minimálně 2 roky, lze provést pouze závěrečnou zkoušku z jízdy (nemusí absolvovat výcvik v autoškole a nepíše test z pravidel silničního provozu).

Rozšíření z A2 na A – pokud žadatel o řidičské oprávnění A vlastní řidičské oprávnění A2 minimálně 2 roky, lze provést pouze závěrečnou zkoušku z jízdy (nemusí absolvovat výcvik v autoškole a nepíše test z pravidel silničního provozu). V tomto případě může žadatel získat skupinu A již ve věku 20 let.

Rozšíření z A1 na A – pokud žadatel o řidičské oprávnění A vlastní řidičské oprávnění A1 a je mu alespoň 24 let, může takzvaně přeskočit skupinu A2. Podmínkou je 7 hodin výcviku v autoškole a závěrečná zkouška zakončena testem z pravidel silničního provozu a jízd).

B – osobní motorové vozidlo, jehož největší povolená hmotnost nepřevyšuje 3.500 kg, určená pro přepravu nejvýše 8 osob kromě řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti

a) nepřevyšující 750 kg
b) převyšující 750 kg, pokud největší povolená hmotnost jízdní soupravy nepřevyšuje 3.500 kg
c) převyšující 750 kg, pokud největší povolená hmotnost jízdní soupravy převyšuje 3.500 kg, ale nepřevyšuje 4.250 kg, jedná-li se o řidičské oprávnění v rozšířeném rozsahu (B96)

B+E – jízdní souprava složená z osobního motorového vozidla, jehož nejvyšší povolená hmotnost nepřevyšuje 3.500 kg a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 3.500 kg.

B96 – jízdní souprava složená z osobního motorového vozidla a přípojného vozidla, jehož nejvyšší povolená hmotnost převyšuje 3.500 kg, ale nepřevyšuje 4.250 kg.

Vrácení řidičského oprávnění – přezkoušení z odborné způsobilosti musíte absolvovat za účelem vrácení řidičského oprávnění v případě, kdy ode dne právní moci rozsudku nebo rozhodnutí, jímž došlo k uložení trestu nebo sankce zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel, uplynul více než jeden rok anebo jste dosáhli počtu 12 bodů.

V tomto případě musím do autoškoly donést:

a) rozsudek soudu nebo rozhodnutí správního orgánu o zákazu činnosti
b) výpis z evidenční karty řidiče
c) žádost o zařazení do výuky (lze vytisknout oboustranně)
d) posudek o zdravotní způsobilosti (lze vytisknout)
e) dopravně-psychologické vyšetření

Následně vykonáte závěrečnou zkoušku z pravidel silničního provozu a praktické jízdy.

Kondiční jízdy - Máte již řidičský průkaz a dlouho jste neřídili? Slouží k oživení řidičských dovedností vlastníkům řidičského oprávnění.

Motocykly


Od roku 2016 probíhá výcvik na motocyklu dle zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování způsobilosti k řízení motorových vozidel ve 3 různých etapách.

a) Klasický výcvik – učitel sedí na motocyklu za žadatelem o řidičské oprávnění, kdy motocykl je tedy vybaven druhým ovládáním.
b) Jízda s doprovodem – žadatel o řidičské oprávnění jede na motocyklu samostatně, instruktor jede za ním na druhém motocyklu nebo jiným doprovodným vozidlem. Komunikace je řešena interkomem.
c) Zvláštní jízdní úkony na polygonu – žadatel samostatně trénuje na motocyklu dovednostní úkony na cvičné ploše za asistence instruktora.

Závěrečná zkouška z praktické jízdy je pak tedy složena ze dvou částí, nejprve zvládnutí všech dovedností na cvičné ploše a následně z jízdy v silničním provozu.

Fotogalerie

Fotografie

Fotografie

Fotografie

Fotografie

Fotografie

Fotografie

Fotografie

Fotografie

Fotografie

Fotografie

Fotografie

Fotografie

Fotografie

Fotografie

Ceník (od 9. 5. 2022)


Kurzy Popis Cena
AM, A1 15.500,- Kč
A2, A 16.000,- Kč
Rozšíření A1 na A2 Podmínka 2 roky A1 7.000,- Kč
Rozšíření A1 na A 9.000,- Kč
Rozšíření A2 na A Podmínka 2 roky A2 7.000,- Kč
A2 + B 29.000,- Kč
A2 + B Podmínka 2 roky A1 21.500,- Kč
B + E 8.000,- Kč
B 17.500,- Kč
B-STUDENT 16.500,- Kč
RYCHLOKURZ B 3 týdny
5 týdnů
23.000,- Kč
21.000,- Kč
B96 4.500,- Kč
Vrácení ř.o. B (vč. 1 jízdy) 3.500,- Kč
Kondiční jízda B (doba trvání 60 min) 700,- Kč
Dokumentace k přechodu z/do jiné autoškoly 3.000,- Kč
Účast autoškoly na každé opravné zkoušce Car
Car
Car
400,- Kč
600,- Kč
600,- Kč
Opakovaná výuka 4.000,- Kč
Opakovaný výcvik 14.000,- Kč

Storno jízda - nedostavíte-li se na jízdu nebo ji zrušíte méně jak 12 hodin předem bez vážného důvodu, bude Vám účtován poplatek 200,- Kč.

Storno celého výcviku (30 % z celkové ceny) - storno poplatek za zrušení kurzu, z toho budou dále odečteny jízdy dle ceníku kondičních jízd a také teoretická příprava.

V ceně kurzu je zajištěn kurz zdravotnické přípravy, učebnice autoškoly a účast autoškoly na závěrečné zkoušce.

* Poplatek za zkoušku pro městský úřad není v ceně kurzu.